Hajaasustuse programm 2020

6.02.2020

 

Jõgeva Vallavalitsus annab teada, et alates 17. veebruar 2020 avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2020 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Jõgeva Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldusega nr 125 on määratud toetatavate valdkondade prioriteetsus järgmine:

  • veesüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Programmi kontaktisik Jõgeva vallas on Triin Pärsim, tel 776 6536, e-post triin.parsim@jogeva.ee.

 

Taotlusi võtavad vastu:

  • Taimi Eesmäe – vallamajas Suur tn 5 Jõgeva linn (endise Jõgeva valla taotlejad), tel 776 6509, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee
  • Pille Soots – Palamuse Teenuskeskuses (endise Palamuse valla taotlejad), tel 776 2451, e-post pille.soots@jogeva.ee
  • Tiina Leeben – Torma Teenuskeskuses (endise Torma valla taotlejad), tel 776 2905, e-post tiina.leeben@jogeva.ee

Palume taotlused esitada elukohajärgselt.

Taotlusvormid ja rohkem informatsiooni programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

 

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine