Haljastusjäätmed

12.02.19

 

 

Jäätmetekkekohas kompostimisvõimaluse puudumisel tuleb eraldikogutud biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed üle anda kompostimisega tegelevale isikule, jäätmekäitlejale või Jõgeva linna jäätmejaama.

Piirkonna haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastuse biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad ja muud) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida kompostimisväljakutel või jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades.

Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri

 

Haljastusjäätmeid võtavad tasu eest vastu:

Torma prügila
Jõgeva jäätmejaam
Kobrit OÜ Mammu jäätmekäitluskoht Painkülas Jõgeva vallas. Ettevõttel on olemas jäätmeluba nr L.JÄ/331993.