Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke: "Sõiduautode kasutusrendile võtmine" viitenumber riigihangete registris : 218800

Riigihanke objekt on 1 (ühe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava, mahtuniversaali (7 istekohta) Siimusti Lastekeskusele Metsatareke ja 2 (kahe), hankedokumendi lisas 2 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 2) vastava, sõiduauto kasutusrendile võtmine Jõgeva Vallavalitsusele hankedokumendis nimetatud tingimustel. Kokku liisitakse käesoleva riigihanke raames 3 (kolm) sõiduautot.

Pakkumuste avamise aeg: 10.02.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1641372/general-info