Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp omanikujärelevalve

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära hanke " Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp omanikujärelevalve".

Käesoleva riigihanke objektiks on omanikujärelevalve teenuse osutamine Jõgeva linnas Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp lõigus Kesk tänavast kuni Suure tänavani (PK0+00……5+37)  vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud põhiprojektile „Pargi tänava km 0,000-0,869 koos Laia tänavaga km 0,00-0,165 ja kõnnitee projekt" Töö nr. 2014.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2020 kell 11:00.

Pakkumus tuleb esitada digiümbrikus e-posti aadressil info@jogeva.ee, cc koopia aadressil janis.kaar@jogeva.ee. E-kirja teemareale (Subject) tuleb kirjutada märksõna Pargi tänava rekonstrueerimine OJV. 

Täpsem informatsioon hanke kohta manuses olevates hankedokumentides.


Siimusti Lastekeskusele Metsatareke sõiduauto kasutusrendile võtmine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Siimusti Lastekeskusele Metsatareke sõiduauto kasutusrendile võtmine", viitenumbriga 219198.

Riigihanke objektiks on 1 (ühe), hankedokumendi lisas 1 toodud tehnilistele nõuetele (nõuded on kirjeldatud Spetsifikatsioonis 1) vastava, mahtuniversaali kasutusrendile võtmine Siimusti Lastekeskusele Metsatareke hankedokumendis nimetatud tingimustel.

18.02.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

 


Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp", viitenumbriga 219070.

Lühikirjeldus: Jõgeva linna Pargi tänava rekonstrueerimine I etapp lõigus Kesk tänavast kuni Suure tänavani (PK0+00……5+37) vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud põhiprojektile „Pargi tänava km 0,000-0,869 koos Laia tänavaga km 0,00-0,165 ja kõnnitee projekt" Töö nr. 2014.

Pakkumuste avamise aeg: 26.02.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1643520/general-info