Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva Põhikooli aulasse helitehnika ja rullekraanide soetamine

JÕGEVA VALLAVALITSUS KATKESTAB ALLAOLEVA HANKE MENETLUSE SEOSES SOOVIGA MUUTA HANKE LÄHTEÜLESANNET. UUS LÄHTEÜLESANNE PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAJAGA KUULUTATAKSE VÄLJA PEATSELT.

Jõgeva vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke asjade ostmiseks „Jõgeva Põhikooli aulasse helitehnika ja rullekraanide soetamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg mõlemal hanke osal on 25.07.2019 kell 15.00.

Hanke osade eeldatav kogumaksumus on 26 000 eurot ja tööde teostamise tähtaeg on 29.08.2019.

Täpsem tehniline kirjeldus ja tingimused on leitavad hanke alusdokumentidest.

 

Hankemenetluse ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik on Erki Teder (tel 528 3184, erki.teder@jogeva.ee).