Hanked

23.04.19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Автор: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Hanke viitenumber: 210980
Hanke nimetus: Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1586464/general-info
CPV kood: 71323100-9 Elektrivõrkude projekteerimisteenused
Lepingu liik: Teenused
Lühikirjeldus: Projekteerimise eesmärk on koostada põhiprojekti staadiumis tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt, (sh juhtimisautomaatika), koos ehitusmaksumuse kalkulatsiooniga, et viia ellu ELi Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavat (meede "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamine") projekti „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" (projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122)
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 8.08.2019 11:00