Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Laiuse Raamatukogu põranda renoveerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Laiuse Raamatukogu põranda  renoveerimistööd"

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Laiuse Raamatukogu põranda  renoveerimistöödel, aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48443.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkuja peab olema enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Kui pakkuja ei ole seda teinud, jätab hankija tema pakkumuse läbi vaatamata (RHS § 77 lg 4 p 10, § 111 lg 6 p 1 ja lg 7).

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: raamatukogu juhataja Katre Ilmjärv, telefon 774 2510, e-post katre.ilmjarv@jogeva.lib.ee  Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 26.11.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Laiuse Raamatukogu põranda  renoveerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Lisatud failidena hankelepingu projekt ja hinnapakkumuse tabel. 


Hange "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistöödel, aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48443.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „elektritööd", tegevusala liik: elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Laiuse Jaan Poska Põhikooliga, majandusjuhataja Eda Väljaots, tel. 5347 9422, e-post. eda@laiusepk.edu.ee   Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 4.12.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsema informatsiooni hanke kohta leiab listud hankedokumentides.


Hange "Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistöödel, aadressil Kooli tee 25, Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48502, vastavalt Sirje Projektbüroo OÜ projektile nr 202028.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja projektdokumentatsioonis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Torma teenuskeskuse juhiga Teet Lääne, tel. 5304 3403, e-post. teet.laane@jogeva.ee

Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 30.11.2020. a kell 13.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Torma teenuskeskuse hoone rekonstrueerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud failina.


Hange "Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele".

Hanke viitenumber: 229256

Hanke nimetus: Toiduainete ostmine Jõgeva valla haridusasutustele

Lühikirjeldus: Erinevate toidugruppide lõikes toiduainete ostmine koos pakkujapoolse toiduainete transpordiga Jõgeva valla lasteaedadele ja koolidele nende lahtiolekuaegadel vastavalt tellimusele samuti toodete mahalaadimine nõutud kohtadesse.

Hange on jaotatud osadeks.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 8.12.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2531233/general-info


Hange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021".

Hanke viitenumber: ⁠229783

Hanke nimetus: ⁠Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2021

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva Valla Teataja küljendamine, keeletoimetus, trükkimine ja kojukanne 2021 aastal. Vallalehe maht on 4 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2021. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema keeletoimetust, trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte kaks korda kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt kuni 24 lehenumbrit).

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠30.11.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2583172/general-info


Hange "Siimusti jalgtee ehitustööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthankemenetlusega riigihanke "Siimusti jalgtee ehitustööd".

Hanke viitenumber: ⁠229750

Hanke nimetus: ⁠Siimusti jalgtee ehitustööd

Lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on Jõgeva vallas asuva Siimusti aleviku jalg- ja jalgrattatee ehitamine ca 650 m pikkusel lõigul koos tänavavalgustuse rajamisega.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠30.11.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2579593/general-info


Hange "Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd".

Hanke viitenumber: ⁠229675

Hanke nimetus: ⁠Kuremaa mõisa peahoone fassaadikorrastustööd

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuva Kuremaa mõisa peahoone fassaadi korrastustööd ning muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) ning käesoleva tehnilise kirjelduse lisade asjakohastes osades toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠8.12.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2572892/general-info

 


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.