Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel 19. novembril 2019  Jõgeva vallale kuuluva kinnistud järgmistel tingimustel:

Jõgeva vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluva kinnistu aadressil Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Eerikvere küla, Küüni (registriosa number 5051150, katastritunnus 57801:001:0440, pindala 1 207 m2, tootmismaa) alghinnaga 300 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2019 kella 9.00 kinnises ümbrikus, märgusõnaga „Küüni kinnistu võõrandamine", Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur 5, Jõgeva linn. Pakkumiste avamine toimub 19. novembril 2019 kell 9.05 Jõgeva vallavalitsuses.

Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest. Ostja kannab lisaks tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ning kontaktandmeid;

2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;

3. pakkumise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid:

1. Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 4 (registriosa number 2936035, katastritunnus 24701:001:0319, pindala 1 236 m2), alghind 60 000 eurot. Täiendav informatsioon  Anne Sommer 5333 7116, 776 6544, anne.sommer@jogeva.ee.

2. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon  Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

3. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald Luua küla Luua keskus 20-16 (registriosa number  2652435, katastritunnus 57803:001:0095, pindala 65,0 m²) alghind 12 000 eurot. Täiendav informatsioon Urmas Astel, tel. 514 1897, urmas.astel@jogeva.ee

4. Korteriomand, koha-aadress Jõgeva vald, Saduküla, Mõisavahe tee 21 korter 2 (registriosa number  2823835, katastritunnus 61101:002:0095, pindala 36,8 m²) alghind 100 eurot. Täiendav informatsioon Toomas Sepp tel. 776 6578, 5866 2210, toomas.sepp@jogeva.ee

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tänav 3 (registriosa number 5066850, katastritunnus 81001:001:0450, pindala 1 327 m2, elamumaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 15 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2 , tootmismaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

8. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2 , tootmismaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

9. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2 , elamumaa) alghind 4 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee