Muu vajaduspõhine teenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Vastavalt isiku või perekonna abivajadusest korraldab sotsiaalosakond järgmisi teenuseid:

 1. erialaspetsialisti nõustamisteenus
 2. perenõustamisteenus
 3. kriisiabi
 4. tugirühmad, tugiprogrammid ja koolitused
 5. sõltuvusravi
 6. toiduabi
 7. viipekeele teenus
 8. muud vajalikud teenused

Teenuste loetelu ei ole ammendav.

Kui isikule on abi vaja anda viivitamata, võib vallavalitsus tasuda isikule osutatud teenuste eest sõltumata isiku varanduslikust seisust, nõudes vajadusel hiljem abivajajalt või tema ülalpidajatelt tehtud kulutuste hüvitamist.

 

Kestvus

Teenuse korraldamine ja vajadusel kulude hüvitamine otsustatakse alates teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi laekumise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Taotlemine

Abi vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale.

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või teatada abivajadusest telefoni teel sotsiaalosakonda Piiri 4, Jõgeva linn:

 1. sotsiaaltöö spetsialist Maarika Põld, 776 6520, maarika.pold@jogeva.ee;
 2. sotsiaaltöö spetsialist Mari-Liis Nuut, 776 6587, mari-liis.nuut@jogeva.ee;
 3. sotsiaaltöö spetsialist Liliana Perk,776 6581, liliana.perk@jogeva.ee.

Pärast taotluse esitamist või abivajavast isikust teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust ja selgitatakse välja sobivaim teenus.

 

Viide