Jõgeva valla noorte omaalgatuste projektikonkurss

Noorte omaalgatuse toetamise eesmärgiks on pakkuda noortele võimalusi ellu viia omaalgatuslikke, kogukonna arengut toetavaid ideid.

Projekti raames toetatakse kogukonna noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu sündmuse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

Kui sul on äge mõte ja näed selles konkursis head võimalust seda ellu viia, siis täida lihtne taotlusvorm ja esita see 1. märtsiks.

Taotlusvormi leiad SIIT

Tingimused:

  1. Taotleda saab 14–26-aastane noor, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas.
  2. Taotleja projektimeeskonda võib kuuluda liikmeid vanuses 7–26 eluaastat.
  3. Maksimaalne toetussumma on 500 eurot.
  4. Tegevus peab toimuma 2020. aasta jooksul ja peab olema suunatud Jõgeva valla noortele.

 

Igal projektil on mentor. Mentori võib olla näiteks Sinu kooli huvijuht, õpetaja, noortekeskuse töötaja, treener või mõni teine noortega töötav inimene. Vajadusel aitame Sul mentori leida.

Küsi julget täiendavat infot: Kaire Sakjas, 5886 1856; kaire.sakjas@jogeva.ee