Jõgeva valla noortevolikogu

Jõgeva valla noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve. Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valmistel kaheks aastaks. 

 

Jõgeva valla noortevolikogu liikmed 30. oktoobri 2020 seisuga:

Teele Olgo (esinanine) 

Getter Angerjas (aseesinaine)

Helis Kiis 

Heidi Sild

Arabella Leego

Cerle Siim

Markus Kuslap

Inara Ein

Karoliine Orav

 

Facebook: Jõgeva valla noortevolikogu

Kontakt: jogevavallanvk@gmail.com