Parkimiskaart

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Puudega isiku sõiduki parkimiskaart on inimesele, kellel on liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:

  1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsiooni häire;
  2. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  3. ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne). Ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta annab teatise pere-või eriarst.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaart on inimesele tasuta.

Lisainfo

 

Vajaminevad dokumendid

  1. 3×4 cm foto;
  2. Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme otsus;
  3. kui otsusel puudub märge liikumisfunktsiooni või nägemisfunktsiooni häire kohta, siis lisada ka pere- või eriarsti poolt väljastatud tõend, mis tõendab liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekallet.

 

Õigusakt

Sotsiaalministri 23.10.2010 määrus nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Taotlemine

Parkimiskaardi saamiseks pöörduda sotsiaalosakonda (Piiri 1, Jõgeva) või võtta ühendust sotsiaaltöö spetsialisti Mari-Liis Nuudiga, 776 6587, mari-liis.nuut@jogeva.ee.