Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva vald osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.

2019. aastal on projekti vahenditest võimalus taotleda kokku 30 kohanduse tarvis 146 564 eurot.

Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega hiljemalt 28. juuniks 2019.

 

Vastutaja

Sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, aime.meltsas@jogeva.ee, 776 6573.

 

Õigusaktid

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks toetuse andmine

 

Taotlemine

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või tuua paberkandjal sotsiaalosakonda Piiri tn 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.