Rahastatud projektid

Mittetulundustegevuse toetamine noorsootöö valdkonnas 2022

Kokku taotleti noorsootöö valdkonnas tegevus- ja projektitoetusi 23 860 euro ulatuses. Pärast laekunud taotluste tehnilist kontrolli hindas komisjon kokku kaheksa taotlust ja tegi vallavalitsusele ettepaneku rahastada nendest viis. Jõgeva valla eelarves on ette nähtud noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetusteks 10 000 eurot.

Vastavalt Jõgeva Vallavalitsuse 28. veebruari 2022 nr 116 korraldusele ja 14. märtsi 2022 nr 132 korraldusele toetati noorsootöö valdkonna vabaühendusi järgmiselt: 

Jrk

Taotleja

Toetuse liik

Tegevus

KOV toetus

1

Cestants Jõgeva Dancestar MTÜ

projektitoetus

Cestants Jõgeva Dancestar võistluse korraldamine

2000

2

Palamuusika MTÜ

tegevustoetus

Igapäevased tegevuskulud muusikalise huvihariduse andmiseks Palamuse piirkonnas

2000

3

Palamuusika MTÜ

projektitoetus

Noorte suvemuusikal „Palava südamega Palamusele"

1000

4

Tantsustuudio Cestants MTÜ

projektitoetus

Treeninglaager Käärikul

2000

5

Tähetund MTÜ

projektitoetus

Üleriigiline kooliteatrite suvekool Peipsi ääres Rannal

1500

6 Jõgeva linna ja -valla spordiklubi Forte MTÜ projektitoetus Noortelaager Karjamaal 600

Kokku:

9100