Ranitsatoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Ranitsatoetuse suurus on 260 eurot. Toetust on õigus saada, kui 1. klassi astuv laps ja vähemalt üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanikud.
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

 

Kestvus

Toetus makstakse välja hiljemalt 31. oktoobriks.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Taotlusi saab esitada 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

Taotluse võib esitada ka vormivabalt.  Oluline on märkida 1. klassi astuva lapse nimi, isikukood ja taotleja kontaktandmed ning pangaarve number.

Viide