Seenioride huvitegevus

Jõgeva vallas tegutsevad paljudes piirkondades eakate seltsingud ja mittetulundusühingud. Seenioride huvitegevuse teenused on koostöös ühingute ja seltsingutega delegeeritud piirkonna ühendustele.

Küsimuste korral pöörduge palun piirkonna kultuuritöötajate poole.

Arukate Akadeemia – Jõgeva valla seenioridele suunatud tegevused. Eestvedaja Mai Treial (maitreial22@gmail.com)

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus MTÜ

Kultuuriselts Jensel MTÜ  eakate võimlemine, ansambel – Eili Rajapuu (jenselselts@gmail.com)

Folklooriselts Jõgevahe Pere MTÜ  vanaemade rahvatantsurühm – Elle Lepp (elle@jogevakultuurikeskus.ee)

Ansambel Kuukressid (tegutsevad Jõgeva kultuurikeskuses, juhendaja Hillar Laane) – ainar@jogevakultuurikeskus.ee

Laiuse eakate seltsing "Kuldne sügis" – Eevi Allingu (eeviall@hot.ee)

Seltsing ''Torma Hõbedane'' – Aino Lüütsepp (5826 8885)

Vaiatu eakate ühendus "Hõbe" – liina.abram@jogeva.ee 

Saduküla Eakate Selts MTÜ – Ülo Raadik (eakad@online.ee)

Kaarepere eakate seltsing Härmalõng (tegutsevad Kaarepere rahvamajas)

Eakate klubi Paunvere (tegutsevad Palamuse rahvamajas)