Seenioride huvitegevus

Jõgeva vallas tegutsevad paljudes piirkondades eakate seltsingud ja mittetulundusühingud. Seenioride huvitegevuse teenused on koostöös ühingute ja seltsingutega delegeeritud piirkonna ühendustele.

Küsimuste korral pöörduge palun piirkonna kultuuritöötajate poole.

Arukate Akadeemia: Jõgeva valla seenioridele suunatud tegevused. Eestvedaja Mai Treial (mai.treial@jogeva.ee)

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus MTÜ – Heino Ilves (heinoilves31@gmail.com)

Kultuuriselts Jensel MTÜ: eakate võimlemine, ansambel – Eili Rajapuu (jenselselts@gmail.com)

Folklooriselts Jõgevahe Pere MTÜ: vanaemade rahvatantsurühm – Elle Lepp (elle@jogevakultuurikeskus.ee)

Ansambel Kuukressid (tegutsevad Jõgeva kultuurikeskuses, juhendaja Hillar Laane) –ainar@jogevakultuurikeskus.ee

Laiuse eakate seltsing "Kuldne sügis" – eeviall@hot.ee

Seltsing ''Torma Hõbedane'' – 5192 5868

Eakate kollektiiv Hõbe Vaiatus – vaiatukyla@gmail.com

Saduküla eakate seltsing – vagevark@gmail.com

Memmede rühm Paunvere Maalid – lea.isotamm@mail.com