Spordiklubi tegevustoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse eesmärk on toetada Jõgeva valla elanikke ja organisatsioone spordiga tegelemisel.

Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest spordiklubidele antav toetus laste ja noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite või ringijuhtide toetamiseks ja võistlustel osalemiseks.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. novembriks järgneva kalendriaasta kohta.

 

Õigusaktid

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones, e-post kaily.moones@jogeva.ee, tel 5877 4779.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide