Spordirajatised

Ülevaade valla spordiobjektidest

Jõgeva valla hallatavad spordihooned

Torma Spordihoone

Jõgeva Spordikeskus

Kuremaa Ujula

Spordirajatiste ja mänguväljakute hooldust korraldab Jõgeva linnas Jõgeva Spordikeskus. Küsimused, ettepanekud ja info tel 5331 5590. Jõgeva valla spordirajatiste ja mänguväljakute osas tuleb pöörduda spordi- ja terviseedendamise nõuniku Kaily Moonese poole (5877 4779).

Jõgeva valla spordirajatised, mänguväljakud ja terviserajad on koondatud ühele kaardile. Kaardi täiendamise ettepanekud on oodatud spordi- ja terviseedendamise nõuniku e-mailile: kaily.moones@jogeva.ee.