Sünni registreerimine

30.05.18

 

 • Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles sünni registreerimise avalduse ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele.

 • Kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes.

 • Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, on sünni registreerimisel vajalik mõlema vanema kohalolek.

 • Lapse emaks on naine, kes on lapse sünnitanud. Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees, kes on lapse emaga abielus, kes on isaduse omaks võtnud või kelle isadus on tuvastatud kohtus.

 • Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks ka naise raseduse ajal.

 • Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

 • Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata, st neid ei ole ka sünnitõendil.

 • Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse  andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteoleva vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

 • Lapsele antakse vanemate perekonnanimi. Kui vanematel on erinevad perekonnanimed, lepivad vanemad kokku, kumma perekonnanimi lapsele antakse. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Vallaslapsele antakse ema perekonnanimi.

 • Lapsele pannakse eesnimi vanemate kokkuleppel. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Lapsele võib panna kuni kolm eesnime või ühe kahekordse eesnime. Nimed ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning nimeseadusega.

 

Lapse sünd tuleb registreerida 1 kuu jooksul sündimise päevast.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.

 

Sünni registreerimiseks on vajalik vanemate isiklik kohalolek. Elektrooniliselt saavad www.eesti.ee kaudu lapse sündi registreerida ainult omavahel abielus olevad vanemad.

 • Sündi saab registreerida Jõgeva Vallavalitsuses (Jõgeva linn, Suur tn 5), Torma ja Palamuse teenuskeskuses

 • Vastuvõtuajad Jõgeval: E ja R 9.00-12.00, T, K, N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00.

 

Õigusaktid

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Nimeseadus

 

Vajalikud dokumendid

 • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid.

 • Abieludokument (kui puudub vastav kanne rahvastikuregistris).

 • Teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes (kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks).

 

Avalduste vormid

sünni registreerimise avaldus

põlvnemise välistamise avaldus

isaduse omaksvõtu avaldus

 

 

Автор: HELIKA SÕBER