Talihooldusest tänavatel ja teedel

Jõgeva Vallavolikogus võeti 10. oktoobril 2019 vastu määrus nr 97 Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine. Määrusega kehtestatakse Jõgeva vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord.

PIIRKOND

 TEID HOOLDAV     ETTEVÕTE

 VASTUTAV ISIK

 KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

 OÜ N&V

 Viktor Minajev

5330 5631

Jõgeva alevik

 OÜ Kuremaa Enveko

 Andrei Vandler

5342 0570  

Kuremaa

 OÜ Kuremaa Enveko

 Andrei Vandler

5342 0570  

Laiuse

 OÜ Kuremaa Enveko

 Andrei Vandler

5342 0570  

Siimusti

 Merelen OÜ

 Ain Viik

505 1616

Vaimastvere ja Kaave

 OÜ Moreen

 Arvi Spelman

520 0933

Palamuse ja Kaarepere

 OÜ Kerseli

 Raul Pärendson

510 0683

Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteed, koolimaja, teenuskeskus ning valla hallatavad teed Luua külakeskuses   OÜ POP&   HALJASTUS    Jaak Rillo 516 2493

Sadala

 OÜ Kuremaa Enveko  Andrei Vandler

5342 0570  

Torma  Torma POÜ  Aksel Simson  511 2411

Saduküla

 OÜ Saarevälja

 Rene Kaarepere

522 0946

 

Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.