Talihooldusest tänavatel ja teedel

Jõgeva Vallavolikogus võeti 10. oktoobril 2019 vastu määrus nr 97 Jõgeva valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine. Määrusega kehtestatakse Jõgeva vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimused ja kord.

PIIRKOND TEID HOOLDAV ETTEVÕTE VASTUTAV ISIK  KONTAKTTELEFON

Jõgeva linn

OÜ N&V

Viktor Minajev

5330 5631

Jõgeva linna ja Palamuse aleviku pargiteed ning Luua kergliiklusteed

BRP Haldus OÜ

Urve Aron

5569 9674

Jõgeva alevik, Laiuse, Kuremaa

OÜ Kuremaa Enveko

Andrei Vandler

5342 0570

Vaimastvere piirkond (Endla, Kärde, Pedja, Vägeva)

OÜ Moreen

Arvi Spelman

520 0933

Siimusti, Kaave, Kurista, Painküla

Merelen OÜ

Ain Viik

505 1616

Saduküla

OÜ Saarevälja

Girt Kaarepere

5560 1992

Palamuse, Kaarepere, Luua

OÜ Kerseli

Raul Pärendson

510 0683

Torma, Sadala, Rääbise, Tõikvere

OÜ Kuremaa Enveko

Andrei Vandler

5342 0570


Jõgeva valda läbivatel riigimaanteedel teostab hooldetöid AS TREV-2 GRUPP. Ettevõtte infotelefon on 677 6500. Maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.

Lumetõrje algab enamkasutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt, seetõttu ootame liiklejatelt mõistvat suhtumist ning kannatlikku meelt.

  • Teede talihoolde kaardirakendus (piirkonnad ja hooldajate kontaktid)   >>>