Teed ja tänavad

Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkuses 366 kilomeetrit, millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Jõgeva valla kohalike teede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 67 km.

 

Muudatused liikluskorralduses

  • Kuremaa asulas toimuva rahvusvahelise mootorratturite kokkutuleku ajaks on alates 29.07.21 kella 12-st kuni 01.08.2021 kella 12-ni  suletud riigi kõrvalmaantee nr 14136 Kuremaa-Soomevere  0,0-1,5 km. Liiklus on suunatud ümbersõidule riigi kõrvalmaantee nr 14134 Laiusevälja –Toovere kaudu ja Jõgeva valla tee kaudu. Kuremaa asula bussipeatus on avatud ühistranspordile.

  • Seoses 31. juulil toimuva Jõgevatreffi motoparaadiga on liiklusele suletud Jõgeva linnas Aia tänav Kesk tänavast kuni Põik tänavani, Sauna tänav Suurest tänavast kuni Rohu tänavani ja Lao tänav (kaubahalli esine). Kell 13 algava Ultima Thule kontserdile tulijad saavad parkida Rohu tänavale.

  • Aia tänava asfalteerimine on lõpetatud. Praegu käivad koristus- ja markeerimistööd. Jälgige liiklusmärke ja olge tööliste suhtes hoolivad!

  • Suure tänava rekonstrueerimine hõlmab lõiku Tallinna maanteest Suure ja Piiri tänava ringristmikuni ning sealt Ristiku tänavani. Tänava rekonstrueerimise käigus ehitatakse välja kõnniteed, paigaldatakse uus tänavavalgustus, vahetatakse välja torustik ning korrastatakse haljastus. Ehitustööde ajal on võimalik sõita üle Suure tänava. 

  • Uuel ja Tähe tänaval rekonstrueeritakse kaugküttetrassi. Liiklus on häiritud!

  • Seoses Palamuse A ja O kaupluse ümberehitamisega on Uuel tänaval asuv parkla suletud! Uue kaupluse ehitustööd kestavad detsembrini.

  • Jõgeva aleviku Suursild on rekonstrueerimise tõttu liiklusele suletud kuni 2021. a teise pooleni. Ümbersõit on korraldatud Õuna-Mutso, Linnumetsa ja Jõgeva-Mustvee teede kaudu. Jalakäijatele on ajutise silla kaudu läbipääs tagatud.