Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

17.01.19

 

Suur tn 38 kinnistu (Jõgeva linn, Jõgeva vald) ja selle lähiala detailplaneering

30. jaanuaril 2019 kell 16.00 toimub Jõgeva Vallavalitsuse saalis (Suur tn 5 II korrus) Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik tutvustus.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõgeva Issanda Risti Väljatoomise Püha Koguduse omandis oleva Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering algatati Jõgeva Vallavolikogu 28. juuni 2018.a otsusega nr 60 „Jõgeva linnas Suur tn 38 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on uue kirik-kogukonnakeskuse ehitamise planeerimine. Detailplaneering muudab Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringut „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering".

 

Lisainfo: vallaarhitekt Anne Örd, e-post anne.ord@jogeva.ee, tel 776 6535.