« Назад

Hange “Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustöödel Jõgeva vallas Palamuse alevikus Pähklimäe tänaval.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning hinnapakkumise tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkuja peab olema teostanud viimase viie aasta jooksul vähemalt 2 sarnast ehitustööd. Sarnasteks töödeks loetakse välisveevarustus– ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja/või rekonstrueerimistöid, mille raames paigaldati torustike vähemalt 200 meetri ulatuses. Pakkuja esitab koos pakkumusega teostatud tööde nimekirja.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Hanke objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Palamuse teenuskeskuse juhataja Urmas Astel , 5141897, urmas.astel@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 8. oktoober 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta lisatud hankedokumentides.