« Назад

Suure tänava ehitustööd püsivad graafikus

Täna toimus Suure tänava ehitusnõupidamine ning vaadati üle tööde senine kulg ning edasised plaanid.

Suure tänava rekonstrueerimistööde esialgset graafikut on pidurdanud Pargi tänava ristmiku trasside lisatööd. Pargi ja Suure ristmikul avastati tööde käigus torud, mida ei olnud eelnevalt plaanil märgitud – vanad trassid tuli ümber tõsta. Projektijuht Laas Õun selgitas, et sadevee ja gaasitrassi lisatööd viisid graafiku kaks nädalat nihkesse. Ent olenemata sellest püsitakse lepingujärgses graafikus. Tööde teostamiseks on aega kuus kuud ning lõplik tähtaeg 8. november. Projektijuhi hinnangul on selleks ajaks objekt valmis.

Omanikujärelevalvet tegev Oleg Lužetski sõnas, et õhuniiskus ja madal temperatuur võivad lükata markeerimise kevadesse. Kui vallavalitsusel on soov markeeringud sügisel saada, on võimekus olemas. Aga Lužetski hinnangul on mõttekas need tööd siiski kevadel ette võtta, nii saab ka garantiid aasta juurde.

Praegu on kogu Suure tänava teelõigu ulatuses tehtud alustööd. Paika on pandud põhiveetrass, mis tuli viia pool meetrit sügavamale, kui projekteerija oli ette näinud. Uuel trassil on tehtud survestamised ning paigaldatud hüdrandid. Piibe maanteelt ringristmikuni on äärekivide paigaldus lõppfaasis. Ringristmikust Ristiku tänavani käib kivide paigaldus täie hooga. Kivitöödega on plaanis lõpule jõuda 18. oktoobriks. 11. oktoobril tulevad objektile asfalteerijad. Siis alustatakse kõnniteede asfalteerimise I etappi ning liigutakse järjest II etappi niipea, kui trassimehed on oma tööga valmis saanud.