Vabad töökohad

 

Jõgeva Vallavalitsus  kuulutab välja konkursi Jõgeva Lasteaia Rohutirts direktori ametikoha täitmiseks

Nõuded:

 • kõrgharidus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus);
 • pedagoogilised kompetentsid (haridusvaldkonnas töötamise kogemus);
 • põhjalikud teadmised koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda;
 • hea enese väljendamise ja avaliku esinemise oskus.

Pakume:

 • rõõmsameelset kollektiivi
 • ametialast arengu ja eneseteostuse võimalust
 • võimalust rakendada oma ideid ja kogemusi

Kandidaadil esitada:

 • motiveeritud avaldus ja CV;
 • täiendavad dokumendid kandidaadi soovil.

Avaldus esitada 10. augustiks 2021 aadressile helle.kajaste@jogeva.ee. Täiendav info telefonil  528 3513.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi
noortejuhi leidmiseks Siimusti Noortekeskusesse

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi noortejuhi leidmiseks Siimusti Noortekeskusesse lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks (0,75 kohta).

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus.

Kasuks tuleb:

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • laagrikasvataja osakutse;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • erialaseid koolitusi;
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.

Lisainfo:

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 2. august 2021 aadressile kristin.barbo@noored.jogeva.ee.

Tööle asumise aeg: 13. september 2021.

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Kristin Barbo, e-posti aadressil kristin.barbo@noored.jogeva.ee.

 

 

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab tööle sekretäri alates 26.08.2021.

Soovitav sekretäri- ja personalitöö kogemus ning kasuks tuleb dokumendihaldussüsteemi tundmine. Täpsem info direktor 524 4780.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Palamuse Kultuuri juhataja ametikoha täitmiseks (asenduskoht)

Palamuse Kultuur on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb kahes tegevuskohas Palamusel ja Kaareperes.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh kultuuri- ja spordiürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus, soovitatavalt kultuuri valdkonnas;
 • kasuks tuleb varasem valdkondlik töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ja läbiviimise kogemus;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • CV.

Tööle asumise aeg: oktoober 2021

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 9. augustiks 2021 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.