Vabad töökohad

Tegevusjuhendaja

Logopeed

Jõgeva Raamatukogu direktor

 

 

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus võtab tööle tegevusjuhendaja

Tegevusjuhendajat vajame kogukonnas elamise teenuse pakkumisel. Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamistöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Kogukonnas elamise teenust pakume värskelt renoveeritud Torma valitsejamajas, kus teenuse saajad elavad koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid ajaplaneerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures töötamise või töösarnaste tegevuste juures.

Tegevusjuhendaja peab:

 • olema läbinud 260-tunnine tegevusjuhendaja koolitus;
 • valdama eesti keelt ja hea, kui saab aru ja oskab end väljendada ka vene keeles;
 • olema väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, stressi taluv, kohusetundlik;
 • olema sõiduauto juhtimise õiguse ja oskusega.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil raivo.poldaru@jogeva.ee hiljemalt 20. jaanuariks 2021. Lisainfot annab hoolekandekeskuse juhataja Raivo Põldaru, tel 5552 0343.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Jõgeva Raamatukogu on vallavalitsuse hallatav asutus, mis koondab enda alla kõik Jõgeva vallas asuvad raamatukogud.

Jõgeva Raamatukogu direktori töö sisuks on ühinenud raamatukogude töö käivitamine, juhtimine ja arendamine.

Peamised tööülesanded:

 • Jõgeva valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukoguteenuse tagamine;
 • raamatukogu juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • raamatukogu eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • raamatukogu tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • raamatukogu tegevuseks projektitaotluste koostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • raamatukogunduse, juhtimise või infoteaduste alane kõrgharidus;
 • erialase kõrghariduse puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas tase;
 • kutse puudumisel valmisolek kutse omandada ühe aasta jooksul;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • põhjalikud teadmised raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised raamatukogu kui multifunktsionaalse organisatsiooni toimimise põhimõtetest;
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas valdkonnas;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • kaasaegset töökeskkonda;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
 • visioon Jõgeva Raamatukogu juhtimisest ja arengust (kuni üks lehekülg).

Tööle asumise aeg: veebruar 2021

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 21. jaanuariks 2021 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.