Jõgeva Valla Teataja

Vallaleht ilmub kaks korda kuus neljapäeviti. 2021. aastal ilmub leht 14. ja  28. jaanuaril, 11. ja 25. veebruaril, 11. ja 25. märtsil, 8. ja 22. aprillil, 13. ja 27. mail, 10. ja 21. juunil, 8. ja 29. juulil, 12. ja 26. augustil, 16. ja 30. septembril, 14. ja 28. oktoobril, 11. ja 25. novembril ning 9. ja 20. detsembril. NB! Kui lehe tavaline ilmumispäev on neljapäev, siis juuni ja detsembri teine number ilmuvad pühadest tingituna esmaspäeval.

Vallalehe tiraaž on ca 6800. Leht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse.

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid ootame: vallaleht@jogeva.ee

Info peab olema saadetud lehe ilmumisele eelneva nädala neljapäevaks ehk nädal varemFotod palume saata dokumendifailist eraldi. Toimetus võib tekste lühendada.

Jõgeva Valla Teataja numbrid