« Tagasi

Valla ja maakonna spordirahva esindajad kohtusid Kantkülas

Kantkülas asuvas Veski külalistemajas said täna kokku Jõgeva valla ja teiste Jõgevamaa valdade spordirahva esindajad, et arutleda selle valdkonna probleemide üle. Kohtumine sai teoks Aivar Koka kutsel, kes praegu ühtaegu Jõgeva vallavolikogu esimees, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees ning Riigikogu eelarvekomisjoni esimees.

„Korraldasin sarnase spordirahva kokkusaamise ka möödunud aastal, et kuulda, kus spordirahval king pigistab, ning arutada probleemide lahendamise võimalusi," ütles Aivar Kokk. „Tahan sellised kohtumised traditsiooniks muuta ning kutsuda iga kord spordiinimeste ette külalise, kes omab spordist laiemat pilti," ütles Aivar Kokk.

Seekord oli külaliseks Eesti Olümpiakomitee asepresident, spordiorganisatsioonide arengu komisjoni esimees Toomas Tõnise. Ta rääkis sellest, kui suur roll on spordi edendamisel treeneritel ning kui tähtis on spordi tervist edendav külg. Tõnise arvates võiks tulevikus arst teatud juhtudel tablettide välja kirjutamise asemel suunata haige ujulasse või jõusaali ning haigekassa kompenseerida osaliselt seal tehtavad kulutused. EOK asepresident kiitis omavalitsusi, kes on hakanud üha jõulisemalt sporti toetama, arutles selle üle, kuidas koolide võimlaid paremini sportimiseks ära kasutada ning avaldas arvamust, et maakondlike spordiliitude ja EOK koostööd tuleks paremaks muuta.

Pärast kõrge spordiametniku sõnavõttu said sporditegijad muredest rääkida, ettepanekuid teha ja küsimusi esitada. Aivar Kokka huvitas näiteks, milline on spordiklubide nägemus vallale renditud busside kasutamise kohta. Räägiti ka klubide rahastamise süsteemist ning võimalusest kasvatada suuremate spordivõistluste publiku arvu.

Spordirahva kohtumine algas tegelikult Tormas, kus osaleti Jõgeva valla kaasava eelarve raha eest rajatud välijõusaali avamisel. „Tahtsin, et laiem sporditegijate ring näeks seda tasemel rajatist. Selliseid jõusaale on plaanis paigaldada valla teistessegi piirkondadesse," ütles Aivar Kokk.

Asjaolu, et kohtumisel väga suurt kriitikat ei tehtud, näitab tema meelest seda, et vallas ollakse spordiasju ajades üsna õigel teel. „Loodame, et kui spordikeskuse Virtus laiendus valmib, hakkab kõigile soovijatele ka trenniaegu jätkuma. Mõned on avaldanud ka kartust, et Jõgeva põhikooli võimla maha lammutatakse. Sellist plaani pole, küll aga on plaan praegusele väikesele võimlale juurde ehitada spordisaal koos pesu- ja inventariruumidega ning rajada staadionimaja inventari hoidmiseks," sõnas Aivar Kokk ja lisas, et praegu käivad nii omavalitsustes kui ka riigi tasandil eelarve arutelud. Seepärast oli paras aeg ära kuulata eri arvamusi.