Tähtsamad telefoninumbrid

Häirekeskus

112

Riigiinfo telefon 24/7 (eesti, vene, inglise keeles)

Riigiinfo telefon on hädaabinumbri 112 kõrval tegutsev tasuta infonumber, mis pakub ööpäev läbi infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

1247

Piirkonnapolitseinik

5341 6889

Ohvriabi kriisitelefon

116 006

Vaimse tervise abiliin

660 4500

Päästeinfo 

1247

Keskkonnainspektsioon (oht loodusele ja loomadele) 

1247

Sotsiaalkindlustusamet (Jõgeva büroo)

612 1360

Eesti Energia (24/7 elektrilevi rikketelefon)

1343

Eesti Tervisekassa 

669 6630

Perearsti nõuandetelefon

1220

Tartu Lastekliiniku traumapunkt/valvearst 24 h

731 9512

Ööpäevaringne lasteabi

116111

Jõgeva Veevärk (24/7 avariitelefon)

Avariidest teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas (endine Palamuse vald)

5303 7565

515 5077 (24 tundi)

Jäätmejaam

5306 3022

Prügivedu Ekovir OÜ

733 3660

Ühistransport

5388 0540

Valla kriisitelefon

5696 2990

Hukkunud ulukite transport

1247