Tunnustamine

 

Ettepanekud aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja vapiplaadi andmiseks esitada kirjalikult Jõgeva Vallavalitsusele hiljemalt 1. novembriks.

Kuna 1. novembriks ettepanekuid ei laekunud, saab kandidaate esitada tunnustamisele 30. novembrini 2020.

Jõgeva Vallavolikogu 23.08.2018 määrus nr 48 Jõgeva valla tunnustamise kord.

 

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste; helle.kajaste@jogeva.ee; 776 6506

Ettepanekud tunnustamiseks saata info@jogeva.ee.