Kontaktid Jõgeva vallas

 Ukraina kodanikele Eesti isikukoodi saamiseks võib pöörduda Jõgeva vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu poole (viive.maasalu@jogeva.ee, 776 6532; 525 2390). Isikukoodi taotlemiseks on vajalik kohaletulek vallavalitsusse (Suur 5, Jõgeva). Kaasa tuleb võtta pass ning alaealisel lapsel sünnidokument.
Kui Jõgeva valda on saabunud ukraina põgenikke, siis on soovitav neist teada anda piirkonnapolitseinik Eduard Onopale (tel +372 505 5334 või 776 8455; eduard.onopa@politsei.ee).
 Head inimesed, kui korraldate sõjapõgenike transporti Jõgeva valda, siis on oluline teada, et abivajajate eest on vaja vastutada ka sihtpunkti jõudes. Neile tuleb tagada kohapealne majutus, toitlustus jms. Vald saab abiks olla üles kerkivatele probleemidele lahenduste leidmisel, ent enne on vaja kootööd teha ning oma plaanidest ja inimeste saabumisest teada anda. Nii saame olla valmis pakkuma sõjapõgenikele abi, mida nad vajavad.
« Tagasi

Töötukassa info Ukrainast saabujale

  • Kui Ukrainast saabuja leiab endale ajutise töökoha, peab tööandja registreerima tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis ning arvestama praegu kehtivate lühiajalise töötamise nõuetega (365 päeva 455-päevase perioodi jooksul, töötasu registreerimise ajal viimati avaldatud Eesti aasta keskmine bruto kuupalk, täpsemalt https://www2.politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/).
  • Ukraina kodanikud, kes soovivad Eestis tööd leida, saavad külastada veebikeskkonda https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/ ja tutvuda sinna sisestatud tööpakkumistega.
  • Info saamiseks maakonna töötamisvõimalustest võib pöörduda ka otse töötukassa Jõgevamaa osakonda (Suur 14, Jõgeva, tel 776 6870, jogeva@tootukassa.ee).
  • Töötukassa koondab kokku info tööandjatest, kes on valmis tööle võtma Ukrainast saabuvaid isikuid.
    • Tööandjad võivad vastava info andmiseks ühendust võtta töötukassa Jõgevamaa osakonna tööandjate konsultandiga (Küllike Roosipõld, tel 554 0866, kyllike.roosipold@tootukassa.ee).
    • Samuti on võimalik oma tööpakkumine sisestada spetsiaalselt selleks avatud veebikeskkonnas: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/. Kui soovite Ukrainast saabujatele tööd pakkuda, siis palume registreeruda eelpool välja toodud keskkonnas asuva vormi kaudu. Peale registreerumist edastatakse Teile kasutajatunnus ning parool, millega on võimalik keskkonda siseneda ning seejärel sisestada vajalik info. Juhul, kui vajate info sisestamisel abi, siis palume sellest teada anda aadressile helpdesk@onlineexpo.com.