« Tagasi

Aasta lastekaitsetöötaja on Liivi Noormägi

Täna toimus Tartus Vanemuise kontserdimajas sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate tunnustusüritus. Aasta lastekaitsetöötajaks nimetati vallavalitsuse lastekaitse valdkonna sotsiaaltöö peaspetsialist Liivi Noormägi.

Liivi Noormägi on suurepärane spetsialist lastekaitse valdkonnas. Ta suutis tagada lastekaitse töökorralduse haldusreformi järgses Jõgeva vallas ka siis, kui osa selle valdkonna ametikohti täitmata olid. Kolleegide hinnangul on Liivi hea juhendaja ja nõuandja uutele töötajatele. Klientide tagasiside tööle on positiivne: tagatud on avatud koostöö lapse, pere, lähedaste ning ametiasutustega. 

Ühe suurema saavutusena saab välja tuua eestkostel alaealise elukorraldust puudutavate küsimuste lahendamise. Liivi tegi koostööd Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi ja teiste asutustega kuni Eestis pretsedendi loomiseni. See on taganud noorele elukvaliteedi parimal viisil, mis praegu on võimalik.

Sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkursi korraldas ESTA koostöös Sotsiaalministeeriumi, Võlanõustajate Liidu, Asenduskodu Töötajate Liidu, Tegevusjuhendajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja (ESTA liige) ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.