« Tagasi

Aasta teoks hääletati Jõgeva põhikool ja linnaraamatukogu ning Viruvere vineeritehas

Jõgeva vallavalitsus korraldab igal aastal konkursi, et tunnustada aasta teo tiitliga ettevõtmist või ettevõtmisi, mis on Jõgeva valla elanike jaoks olnud suure tähtsusega.

Jõgeva vallavalitsuse 13. jaanuari istungil võeti vastu otsus tunnustada tiitliga Jõgeva valla aasta tegu 2019 kaht mastaapset ettevõtmist: Jõgeva põhikooli ja linnaraamatukogu uue hoone ning Estonian Plywood AS Viruvere vineeritehase valmimist. Mõlemad teod said enim poolthääli elanike hulgas korraldatud küsitlusel. Kokku osales küsitluses seekord ligi 350 vastajat.

2019. aasta septembris alustasid Jõgeva põhikool ja Jõgeva linnaraamatukogu tegevust uues hoones. Hoone valmimine ja sisustamine sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu toetusele. Hoone projekti autoriks on arhitekt Kalle Vellevoog.

2019. aasta sügisel käivitati Estonian Plywood AS vineeritehas Viruveres. Heal tasemel automatiseeritud ja nüüdisagsete seadmetega tootmiskompleksi rajamine läks maksma ligi 50 miljonit eurot ja tehas annab tööd 150 inimesele.

Lisaks tõsteti vastajate poolt esile Sadalas lasteaiarühma avamist, Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse valmimist ja kartuli „Jõgeva kollane" kasvatamist Jõgeva kesklinnas.

Tiitliga kaasnevad aukiri ja meene antakse pidulikult üle Eesti Vabariigi aastapäeva auks korraldataval Jõgeva vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.