Alates tänasest saab esitada kandidaate Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiatele

Jõgeva vald jagab kultuurivaldkonna aastapreemiaid ja ootab kandidaatide esitamist ajavahemikus 11.11.2019–29.11.2019.

Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiaid jagatakse kolmes kategoorias:

(1) Loomingupreemia antakse autorile, interpreedile, autorite või interpreetide kollektiivile, kelle looming on oluliselt rikastanud nii Jõgeva valla kui kogu maakonna kultuurielu.

(2) Korraldajapreemia antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle korraldatud üritus on oluliselt rikastanud Jõgeva valla kultuurikeskkonda ja tõstnud Jõgeva valla mainet elaniku- ning turistisõbraliku vallana.

(3) Kogukonnapreemia antakse Jõgeva vallas tegutsevale seltsile või ühendusele, kelle korraldatavad üritused aitavad hoida piirkonna kultuuritraditsioone ja kes on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega elanike seas.

Preemia suurus on 300 eurot eraisikule ja 500 eurot kollektiivile või ühendusele. Aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada kõik isikud.

Ettepaneku esitamiseks märkige palun:

 1) ettepaneku esitaja;

 2) aastapreemia kategooria;

 3) ettepaneku põhjendus.

Esitatud ettepanekuid hindab haridus- ja kultuuriosakond, kaasates vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeid. Aastapreemia saajad avalikustatakse Jõgeva Vallavalitsuse korraldataval kultuuritöötajate tänuüritusel.

Täpsem informatsioon: 529 8383; ilona.piirimagi@jogeva.ee.