« Tagasi

Anna oma hääl Jõgeva valla kaasava eelarve ettepanekutele!

Jõgeva Vallavalitsus on suunanud rahvahääletusele 12 ettepanekut.

Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Jõgeva vald.

Igal hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada kolme ettepaneku poolt.

Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistusega või mobiil ID-ga või hääletab vallavalitsuses, tõendades enda isikut tõendava dokumendiga.

Hääletamine on salajane. Hääletamise pingerida on avalik kuni 31.01.2021. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

Hääletuse tulemus on vallavalitsuse jaoks siduv.  Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses. Kui kaasava eelarve kogusumma, mis 2021. aastal on kokku 30 000 eurot, võimaldab ellu viia rohkem kui kaks ettepanekut, viiakse need ellu vastavalt üldisele paremusjärjestusele.

Jõgeva valla kaasava eelarve rakendamise korra leiab SIIT!  

Triin Pärsim
majandus- ja arendusosakonna juhataja
5450 1711
triin.parsim@jogeva.ee