« Tagasi

Hange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2022"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2022".

Hanke viitenumber: ⁠243225

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva Valla Teataja küljendamine, keeletoimetus, trükkimine ja kojukanne 2022 aastal. Vallalehe maht on 8 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu ja kuus ilmuvate numbrite arvu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2022. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema keeletoimetust, trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte üks kord kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 12 lehenumbrit).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠30.11.2021 10:00
 
Pakkumuste avamise tähtaeg: ⁠30.11.2021 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: