« Tagasi

Hange "“Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääve hanke ""Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki aadressil Moorits küla ja Kuremaa alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa, vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamise projekt", töö nr T2101, mis on kättesaadav aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/dno0qncm5zexpbo/AABMmoSHU5WJEo5s_nWIDSkoa?dl=0

 

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", tegevusala liigitusega: tee.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke kontaktisik on teede peaspetsialist Jakob Kuld tel +372 5345 6062, e-post: jakob.kuld@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 21. juuni 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Palamuse tee 3,5,7 ja 9 ning Järvepargi kinnistule juurdepääsutee ehitamine".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 (kolm) kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on leitav hankedokumentides.