Jõgeva valla õpetajatele jagati tunnustust

Jõgeva valla õpetajad kogunesid 3. oktoobri õhtul vallavalitsuse kutsel Jõgeva kultuurikeskusesse õpetajate päeva tähistama. Kokkutulnuid tervitasid Jõgeva vallavanem Aare Olgo ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.
Kuulutati välja valla aasta õpetajad. Selle tiitli pälvisid üldhariduskooli õpetajatest Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi klassiõpetaja Aive Jõessar, huvikooli õpetajatest Jõgeva muusikakooli flöödiõpetaja Kersti Varrak ning koolieelse lasteasutuse õpetajatest Rohutirtsu lasteaia õpetaja Marge Suimets. Kõiki kolme tunnustati vallavalitsuse aukirja, tänumeene ja rahalise preemiaga. Vallavalitsuse tänukirja ja meene said ka aasta õpetaja nominendid – Deili Matson Vaimastvere koolist, Ülle Lääne Jõgevamaa gümnaasiumist, Miina Lehtla Siimusti lasteaed-algkoolist ja Krista Annuk Jõgeva lasteaiast Karikakar.
Vallavalitsuse tänukirja tubli töö eest pälvisid veel Jõgevamaa gümnaasiumi õpetaja Merle Ojamets, Kuremaa lasteaed-algkooli õpetajad Riina Tralla ja Oksana Vaht, Vaimastvere kooli õpetajad Katrin Möllits ja Vesta Saare ning logopeed Viive Mihkelsoo, Siimusti lasteaed-algkooli õpetaja Maris Kaarjärv ning Jõgeva põhikooli õpetajad Tiiu Hirse ja Maris Prii.
Tunnustati ka neid Jõgeva valla pedagooge, kes olid edukad Jõgeva maakonna aasta õpetajate konkursil, mille tulemused tehti teatavaks õppeaasta algul. Jõgevamaa klassiõpetaja tiitli pälvis Katrina Tammistu Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumist, aasta klassijuhataja tiitli Vivian Paaksi Jõgeva põhikoolist, aasta põhikooli aineõpetaja tiitli Silja Võsaste Jõgeva põhikoolist, aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli Rita Sildnik Jõgevamaa gümnaasiumist ja aasta tugispetsialisti tiitli Margit Maanre Jõgeva põhikoolist.
Kokkutulnutele musitseeris tšellokvartett C-Jam. Kontserdi lõppedes pakuti torti ja kohvi.
Palju õnne tunnustatutele!