Kuremaa mõisa peahoone katuse projekteerimise ning ehitamise omanikujärelevalve

Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SA kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kuremaa mõisa peahoone katuse projekteerimise ning ehitamise omanikujärelevalve".

Hanke eesmärk on leida koostööpartnerit, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki ja kaitsta Tellija huve parimal moel.

Tellija eesmärgiks on Jõgeva vallas, Kuremaa alevikus paikneva Kuremaa mõisa peahoone projekteerimis- ja ehitustööde tegemine. Ehitustööde töövõtjal tuleb peatöövõtu korras teostada peahoone katuse, hoone välisseinte kindlustamise ja karniisi taastamise projekteerimine ja väljaehitamine koos kaasnevate töödega vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama hankedokumentides toodud kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. 

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel (palume tutvumisaeg eraldi kokku leppida) –Tiina Tegelmann, Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SA juhataja, tel. 502 7541.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 05.12.2019. a kell 11.00 e-postiga aadressil: tiina@kuremaa.ee märksõnaga „Kuremaa mõisa peahoone katuse projekteerimise ning ehitamise omanikujärelevalve".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsemad juhised hanke kohta on manuses olevates hankedokumentides.