Jõgeva valla ühinemisleping on muudatusettepanekuteks avatud

Jõgeva valla ülesehitamise ja arenguvajaduste hindamise käigus on tekkinud vajadus üle vaadata ja muuta ühinemislepingut, et tagada valla areng ning teenuste osutamine parimal viisil.

Jõgeva vallavalitsus on ette valmistanud Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja. Jõgeva vallavolikogu otsusel kestab selle avalik väljapanek 3.–27. detsembrini Jõgeva valla veebilehel ning Palamuse ja Torma teenuskeskuses.

Eelnõusse saab avatud punktide osas esitada ettepanekuid ja vastuväiteid 27. detsembrini kirjalikult allkirjastatult vallavalitsusele kas e-posti aadressil info@jogeva.ee või posti teel aadressile Suur 5, Jõgeva linn 48306.

Kui muudatusettepanekud jõuavad volikogu istungile, siis on nende vastuvõtmiseks vaja vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.

„Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine"