Vallavolikogu võttis vastu valla 2020. aasta eelarve

Jõgeva vallavolikogu võttis eile vastu valla 2020. aasta eelarve, milles on põhitegevuse tulusid ette nähtud 19 239 855 euro ja põhitegevuse kulusid 19 129 316 euro ulatuses. Investeerimistegevusteks on eelarvesse planeeritud 1 729 700 eurot.

Kuna eelarve projekti oli novembrikuisel esimesel lugemisel juba põhjalikult tutvustatud, kuluse selle peale nüüd vähem aega. Eelarve projektiga ning vallavalitsuse finantsjuhi Kaja Ferschel-Pärna seletuskirjaga sai kogu vallarahvas tutvuda ka novembri lõpus ilmunud Jõgeva Valla Teataja eelarve erinumbri vahendusel.  

Vallavanem Aare Olgo märkis, et tänavune eelarve on oluliselt pingelisem, kui kahel varasemal aastal. Kui 2018. ja 2019. aastal saime riigilt 2 miljonit eurot toetust haldusreformiga seotud kulude katmiseks, siis tänavu sellist eelist enam pole. Samas tagab eelarve siiski vallaelu normaalse edenemise. Vallavanem lisas ka, et eelarve pole dokument, mis sahtlisse seisma pannakse. „Ilmselt juba märtsis, kui selguvad riigipoolsed toetused, võtame eelarve uuesti lauale," sõnas vallavanem.