Jõgeva valla kruusateede hooldetööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva valla kruusateede hooldetööd".

Hanke eesmärgiks on Jõgeva valla kohalikel teedel kruusateede kulumiskihi uuendamine ning profileerimine ja teepeenarde maha lõikamine vastavalt hankedokumentidele ja töövõtja esitatud pakkumusele.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 14.02.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla kruusateede hooldetööd".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem hanke informatsioon manuses olevates hankedokumentides.