Jõgeva põhikooli lasketiiru maja on sporditegevuseks suletud

Jõgeva põhikooli lasketiiru maja on lõplikult sporditegevuseks suletud. Kehalise kasvatuse tunnid ja treeningud hakkavad toimuma endises Jõgeva põhikooli hoones Piiri 1. Kõikidele, kes lasketiiru kasutasid, võimaldatakse seal uus ja sobiv pind.

Jõgeva vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Andres Haagen vaatas Jõgeva põhikooli kasutuses oleva lasketiiru hoone kahjustused Jõgeva põhikooli haldusjuhi Raul Kulliga üle. Paikvaatluse tulemusena selgus, et hoone kasutamine tuleb koheselt lõpetada.

Spordihoonena kasutatava vana lasketiiru jätkuv kasutuses hoidmine nõuaks esmajoones katuslae väljavahetamist, mis uue spordihoone kavandamise valguses pole mõistlik. Kavandatav spordihoone ulatub osaliselt praeguse lasketiiru maa-alale, mistõttu tuleb lasketiir tulevikus niikuinii lammutada.