Jõgeva vallavalitsuse eriolukorra info

Esmaspäevast, 18. maist taastub Jõgeva vallavalitsuse tavapärane töökorraldus ja kodanikel on võimalik vallamajas ning Torma ja Palamuse teenuskeskuses teenistujatega kohtuda. Vallavalitsuse Suur tn 5 ja Piiri tn 4 hoone ning Palamuse ja Torma teenuskeskuse välisuks hoitakse küll endiselt lukus, ent ukselt võib leida kõigi töötajate kontaktid. Kui on vastuvõtu aeg, saab kodanik helistada ametnikule, kellega soovib kohtuda, ning viimane avab talle ukse. Kohtumise saab ka eelnevalt kokku leppida. Vallavalitsuse töötajate kontaktandmed leiab valla kodulehelt. Piiri tn 4 hoones, kus asub sotsiaalosakond, saab toetuste saamiseks vajalikke avaldusi täita ka ukse taga, kuhu on jäetud vajalikud blanketid. Täidetud avalduse saab jätta vastavasse postkasti. Vallavalitsuse kabinettides on toolid paigutatud nii, et ametnik saab hoida kodanikuga kahemeetrist vahet, võimaldatud on desinfitseerimisvahendid ja maskid. 2+2 reeglit jälgime ka väljaspool maja toimuvatel kohtumistel.
Vallavalitsuse hoonete uksed jäävad suletuks mai lõpuni. Töö edaspidisel korraldamisel võetakse arvesse koroonaviirusega seoses kujunenud olukorda.

 

Jõgeva valla kriisikomisjon otsustas oma 23. märtsi koosolekul korraldada regulaarse järelevalve kohtade üle, kuhu inimesed võivad suuremate gruppidena koguneda. Inimesi hoiatatakse kogunemisega kaasnevate ohtude eest ja soovitatakse neil laiali minna.

Komisjon otsustas ka, et asutakse ette valmistama ruume inimeste võimalikuks karantiini paigutamiseks.

Ehkki praegu jõuavad valla sotsiaalhooldustöötajad kõiki abivajajaid aidata, on asutud registreerima ka vabatahtlikke, keda saab vajaduse korral lisajõuna kaasata. Praegu on end kirja pannud kümmekond vabatahtlikku. Kes soovib veel liituda, võtku ühendust abivallavanema Viktor Svjatõševiga (505 6644; viktor.svjatosev@jogeva.ee).

Kriisikomisjon kutsub kõiki vallakodanikke üles täitma peaministri ja eriolukorra juhi Jüri Ratase juhiseid. Olge terved, säilitage terve mõistus, käituge vastutustundlikult, et säästa enda ja kaasinimeste tervist!

Jõgeva vallavalitsusele teada olevalt ei ole Jõgeva vallas 18. märtsi hommiku seisuga ühtegi koroonaviirusesse nakatunut.
Jõgeva vallavalitsusele teada olevalt ei ole Jõgeva vallas 17. märtsi hommiku seisuga ühtegi koroonaviirusesse nakatunut.
Jõgeva vallavalitsusele teada olevalt ei ole Jõgeva vallas 16. märtsi seisuga ühtegi koroonaviirusesse nakatunut.
15. märtsil: Terviseameti andmetele ei ole Jõgevamaal tuvastatud ühtegi viirusesse nakatunut. Arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas, tervishoiuteenuse ressursside säästmiseks ja elutähtsate teenuste tagamiseks keskendutakse riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele. LOE EDASI
14. märtsil: Jõgeva haigla juhi Peep Põdderi ja Jõgeva valla kriisikomisjoni juhi Mati Kepi kinnitusel ei ole täna, laupäeval kella 15 seisuga Jõgeva vallas registreeritud ühtegi Covid-19 viirusesse nakatunut. Jälgime Terviseameti infot ning hoiame elanikke selle infoga kursis.

13. märtsil kell 14 kogunes Jõgeva valla kriisikomisjon, kes võttis vastu järgnevad otsused:

 • Alates 16. märtsist sulgeda 31. märtsini raamatukogud, spordihooned, jõusaalid ning Kuremaa ujula spaaga.
 • Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumides ei toimu ühtegi eraüritust.
 • Välisriikidest tulijatele kehtestada karantiin 14 päeva alates saabumisest.
 • Vallavalitsuse osakondade juhid ja valla allasutuste juhid peaksid lubama alluvatel võimaluse korral töötada kodus.

Tänase kella 14 seisuga ei ole Jõgeval tead ühtegi viirusesse nakatunut!

Lisainfo: kriiskomisjoni juht Mati Kepp (5344 0858; mati.kepp@jogeva.ee)

Kriiskomisjon kohtub emaspäeval, 16. märtsil kell 9.

 

13. märts kell 8 kriisikomisjoni koosolekul otsustati:

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra.

Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Vallavalitsus jälgib sündmuste arenguid Jõgeva vallas ning hoiab elanikud muudatustega kursis.

Jõgeva valla kriisikomisjoni juhib abivallavanem Mati Kepp.

13. märtsi hommikuse seisuga ei ole Jõgeva vallas kinnitatud ühtegi viirusesse nakatunut!

Vabariigi Valituse kuulutatud eriolukorrale ja Jõgeva valla kriisikomisjoni otsusel:

 • Ei tohi korraldada avalikke üritusi. Võimalusel lükake edasi ka suured perekondlikud koosviibimised.
 • Esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse koolides ja huvikoolides tavapärane õppetöö ning viiakse see üle kaug- ja koduõppevormile. Majad jäävad avatuks, õpetajad saavad sealt vajadusel õpilasi juhendada.
 • Esmaspäevast, 16. märtsist on noortekeskused suletud.
 • Lasteaiad jäävad tööle. Lapsevanematel soovitame võimalusel lapsed koju jätta.
 • Õpilasliini jääb esmaspäevast lasteaialapsi vedama Torma ja Kurista piirkonnas. Tormas jääb sõitma koolivaheaja liin.
 • Tänasest suletakse valla kultuuri- ja spordihooned, sh muuseumid ning ära jäävad kõik seal planeeritud üritused.
 • Virtuse jõusaal on töös piiratud ajaga. Homsest on Virtuse saun suletud! Jälgige infot spordihoone kodulehelt ja FBst.
 • Kuremaa saunad, ujula ja jõusaal on avatud. Jälgige uut infot ujula kodulehelt!
 • Torma spordihoone jõusaal on osaliselt avatud.
 • Valla asutuste juhid on tööl. Asutuse juht otsustab töötajate töökorralduse.
 • Kui vähegi võimalik, soovitame vallakodanikel suhelda omavalitsusega meili või telefoni teel.

 

Järgmine Jõgeva vallavalitsuse kriisikomisjoni koosolek algab kell 14.