PRESSITEADE: Jõgeva vallavolikogu uueks esimeheks valiti Margus Kask

PRESSITEADE

Jõgeva Vallavolikogu

26. märts 2020

Salajase hääletamise tulemusena valiti täna Jõgeva vallavolikogu uueks esimeheks 15 poolthäälega Margus Kask. Volikogu esimehe valimisel osales 16 volinikku.

Värskelt valitud volikogu esimees sõnas, et volikogus on võtmesõna konstruktiivne koostöö. „Praeguses eriolukorras peab volikogu töö toimima ning selleks vajame mõistlikku ja tihedat koostööd," lausus ta. 

Vajadus volikogu esimehe valimiseks tekkis, kuna veebruari lõpus esitas toonane volikogu esimees Raivo Meitus kohast loobumise avalduse. Koalitsioonileping näeb ette, et esimehe koha täidab keegi Reformierakonna valimisnimekirjast. Reformierakonna fraktsioon esitas volikogu esimehe kandidaadiks Margus Kase.

Pärast Raivo Meituse volikoguliikme volituste ennetähtaegset lõppemist asus tema asemel volikogu liikmeks Rainis Poll. Fraktsiooni esimehena jätkab Margus Kase asemel Girt Kaarepere.

Jõgeva vallavolikogu istung toimus täna erandkorras Jõgeva kultuurikeskuses, et volinikud saaksid töötada võimalikult hajutatult. Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga ja avalike ürituste keeluga kuulutas volikogu istungi ​viiruse leviku tõkestamiseks kinniseks. Volikogu otsustas, et seoses viirusega on istungid kinnised kuni eriolukorra lõppemiseni. Selle poolt hääletasid kõik volikogus olnud liikmed. Istungi läbiviimiseks ei kasutatud tarkvaralahendust VOLIS, sest ilma volikogu liikmete füüsilise kogunemiseta ei ole võimalik nõuetekohaselt salajast isikuvalimist läbi viia.

Volikogu istungi päevakord kinnitati muudetud kujul: valiti volikogule esimees ning eelneva elektroonilise hääletusega otsustati lapsevanemad eriolukorra ajal vabastada lasteaia osalustasust ja huvikooli õppetasust. Jõgeva vallavolikogu otsuse eelnõu „Lasteaia osalustasu ja huvikoolide õppetasu maksmine eriolukorras" osas andis oma seisukoha 21 volinikku: Ahto Vili, Raul Soodla, Priit Põdra, Voldemar Ilves, Ene Sööt, Raivo Põldaru, Tiina Teppan, Jaano Terras, Margus Kask, Rainis Poll, Girt Kaarepere, Matti Tsahkna, Väino Ling, Heli Raevald, Mai Treial, Riho Seppet, Marek Saksing, Marko Saksing, Peep Põdder, Kristian Vaarpuu, Ain Aru, kes kõik toetasid lapsevanemate vabastamist lasteaia osalustasu ja huvikooli õppetasu maksmisest 1. aprillist 2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni. Oma seisukohta ei edastanud: Enn Kivi, Tiit Lääne, Hardi Perk, Terje Rudissaar, Aivar Kokk ning Andrei Fedossovski.

Karmistunud eriolukorra nõudeid silmas pidades lükati edasi päevakorrapunktid, mis ei vaja kiiret otsustamist. Vallavanem Aare Olgo volikogu liikmete esitatud küsimustele eriolukorrast istungil ei vastanud, vaid kirjalikud vastused lisatakse istungi protokollile.

Volikogu istungi võimalikkuse teemal on käinud elav arutelu. Jõgeva vallavolikogu kantselei palus eriolukorras istungi korraldamiseks selgitusi rahandusministeeriumilt. Peaministri 24.03.2020 korralduse nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades" punktis 1.1 on välja toodud piirang, mis keelab avalikus kohas viibida ja koos liikuda enamal kui kahel inimesel, kui tegemist ei ole perekonnaga. See piirang sisaldab ka klauslit „välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada". Volikogul tuleb oma tegevust hoolimata eriolukorrast jätkata. Volikogu peab kokku tulema, kui kiireloomulisi teemasid ei ole võimalik lahendada elektroonilise istungiga. Eeskätt on kitsendus suunatud inimeste kogunemise piiramisele avalikus ruumis. Avaliku koha mõistet on selgitatud korrakaitseseaduse § 54. Selle järgi on avalik koht määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või nende kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Volikogu istungisaal või istungisaaliks kohandatud muu ruum sellele definitsioonile ei vasta.