Hange "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistöödel, aadressil Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48443.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „elektritööd", tegevusala liik: elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Laiuse Jaan Poska Põhikooliga, majandusjuhataja Eda Väljaots, tel. 5347 9422, e-post. eda@laiusepk.edu.ee   Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 4.12.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Laiuse Jaan Poska Põhikooli hoone elektripaigaldise rekonstrueerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsema informatsiooni hanke kohta leiab listud hankedokumentides.