Reedest hakkavad valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes kehtima täiendavad piirangud

Jõgeva vallavalitsus kehtestas korraldusega nr 80 valla ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes 26. veebruarist 16. märtsini järgmised piirangud:

  • siseruumides mitte korraldada vastuvõtte, kohtumisi jm kogunemisi, millest võtavad osa asutuses mittetöötavad isikud. Selliste kohtumiste pidamise vajaduse korral ning asutusesiseste koosolekute korraldamisel järgida maski kandmise, hajutatuse ja ruumide täituvuse nõudest kinnipidamist;
  • avalikke üritusi siseruumides korraldada ei tohi;
  • ürituste, vastuvõttude jm kogunemiste korraldamiseks asutuse valitsemisel olevaid ruume reeglina kasutusse anda ei tohi;
  • ruumide kasutusse andmisel põhjendatud juhtumitel, sh sportimisel, treeningutel, huvihariduses, noorsootöös, täiendõppel, peab asutus suutma tagada, et ruumide kasutajad peavad kinni Vabariigi Valitsuse kehtestatud meetmetest.

Jõgevamaal on nakatunute suhtarv võrreldes teiste maakondadega üks kõrgemaid. Mitmed Jõgeva valla hallatavad asutused, ka vallavalitsus on pidanud töötajate eneseisolatsioonis viibimise tõttu teenuse pakkumise katkestama. Neil juhtudel on kokkupuude nakatunuga toimunud töökeskkonnas. Jõgeva valla ametiasutustes ja hallatavates asutustes tervise kaitseks ning eeskuju näitamiseks ebavajalike kontaktide vähendamisel, andis Jõgeva valla kriiskomisjon vallavalitsusele soovituse piirata valla asutuste valitsemisel olevate ruumide kasutamist.

Vabariigi Valitsus kehtestas 19. veebruari COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad meetmed ja piirangud. Terviseameti hinnangul on haigestumus endiselt väga suur ja viiruse levik ulatuslik. Lisaks kehtestatud piirangutele soovitab Vabariigi Valitsus vähendada inimeste mittevajalikku viibimist avalikes ruumides ja väljaspool kodu ning ebavajalikke kontakte, sh töötajate füüsilist kokkupuutumist.