Riigihange „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine" .

Hanke viitenumber: 235302

Lühikirjeldus: Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine lõigus Ristiku tänavast kuni Riigimaantee nr 39 ristmikuni (km 0,460 – 1,909) vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Suure tänava rekonstrueerimise projekt". Töö nr: T2024 ja projekteerida Suure tänava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustik vastavalt Jõgeva Veevärgi OÜ poolt koostatud tehnilistele tingimustele „Tehnilised tingimused Suure tänava lõigus Tallinna mnt – Ristiku tn ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks" ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 6.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 6.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3106194/general-info