Jõgeva vallavolikogu istung on 27. jaanuaril

Jõgeva Vallavolikogu 4. istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 algusega kell 14.00 elektrooniliselt Microsoft Teams kaudu.

PÄEVAKORRAS:

1. Jõgeva valla 2022. aasta eelarve teine lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla 2022. aasta eelarve".
Ettekandjad: vallavanem Angela Saksing, pearaamatupidaja Imbi Saar,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Eluasemekulude piirmäärade muutmine".
Ettekandjad: abivallavanem Asso Nettan, sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas,
kaasettekandja sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni esimees Heli Raevald.

3. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine".
Ettekandja vallavanem Angela Saksing,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

4. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu "Volituste andmise määruste muutmine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, teede peaspetsialist Jakob Kuld,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

5. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kilbavere teele".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, teede peaspetsialist Jakob Kuld,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Kuremaa aleviku Järvepargi kinnistule".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

7. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

8. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

9. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks otsustuskorras".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

10. Arupärimistele vastamine.
Vastajad: vallavanem Angela Saksing, abivallavanem Asso Nettan.

11. Mitmesugust, informatsioonid.
Ettekandja vallavolikogu esimees Priit Põdra.

 

Link õigusaktide eelnõudele