Jõgeva vallavalitsus ootab 1. oktoobriks teenuse pakkuja ning 1. novembriks õppuri ja transpordi toetuste taotlusi

Jõgeva vallavalitsus ootab 1. oktoobriks (periood september–detsember eest) teenuse pakkuja toetuse taotlusi ning 1. novembriks (periood september–detsember eest) õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlusi.

 

Teenuse pakkuja toetust makstakse huvihariduse ja huvitegevuse pakkujatele töötasu kulude, vahendite, transpordikulude, võistlustel osalemise ja laagrite korraldamise kulude katmiseks.

Juhul, kui Jõgeva vallas ei pakuta vastavat huviharidust või õppuri elukohale on lähemal teise omavalitsuse huvikool, võib erandkorras väljaspool Jõgeva valda huviharidust omandavate õppurite eest teenuse pakkujaid toetada vastavalt Jõgeva valla õppurite arvule ja konkreetse huvikooli arvestuslikele kuludele.

Teenuse pakkuja toetuse info ja taotluse vormi leiab SIIT.

 

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ÜHE huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7–19 aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor.

Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Õppuri toetuse info ja taotluse vormi leiab SIIT.Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas.

Transporditoetuse info ja taotluse vormi leiab SIIT.