« Tagasi

Märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu

Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on seitse päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Valimisjaoskondi on vähem kui 2021. aasta kohalikel valimistel, mistõttu palume varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie "kodujaoskond" asub.

Valimisjaoskondi on vähem, sest valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga. Ta saab oma valimisringkonna piires valida Jõgeva-ja Tartumaal, millises jaoskonnas hääletamas käia. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri.

Valimisjaoskondade määramisel on arvesse võetud piirkondlikkust ja liikumispuudega valijate ligipääsetavust hääletamisruumile. Jõgeva vallasekretär Katre Kivi selgitas, et kuna varasemast kümnest jaoskonnast enamikus on valijate arv väike, ei ole mõistlik kulutada ressursse nii paljude jaoskondade töös hoidmisele. Lisaks oli osa jaoskondi keskustele väga lähedal, mis päädis otsusega jaoskondi mitte dubleerida. Pikk eelhääletamise aeg ja erinevad võimalused hääletamiseks, sh kodus hääletamine, annavad valijatele piisavalt võimalusi."

Enne valimisi saadetakse valijale teabeleht. Valijad, kellel on ametlik eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 

Riigikogu 2023. aasta valimisteks on Jõgeva vallas moodustatud viis valimisjaoskonda:

  1. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Jõgeva kultuurikeskuses (Aia tn 6, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond). Kontakt 5888 7163. Hääletada saab: eelhääletamise päevadel 27.02– 04.03.2023 kell 12–20, valimispäeval 05.03.2023 kell 9–20.
  2. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub Laiuse Jaan Poska põhikoolis (Kuremaa tee 30, Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond). Kontakt 5888 7164. Hääletada saab: eelhääletamise päevadel 03.–04.03.2023 kell 12–20, valimispäeval 05.03.2023 kell 9–20.
  3. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub Vaimastvere koolis (Kooli, Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond). Kontakt 5888 7165. Hääletada saab: eelhääletamise päevadel 03.– 04.03.2023 kell 12–20, valimispäeval 05.03.2023 kell 9–20.00.
  4. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub Palamuse teenuskeskuses (Kooli tn 4, Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond). Kontakt 5888 7166. Hääletada saab: eelhääletamise päevadel 03.– 04.03.2023 kell 12–20, valimispäeval 05.03.2023 kell 9–20.
  5. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub Vaiatu rahvamajas (Vaiatu küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond). Kontakt 5888 7167. Hääletada saab: eelhääletamise päevadel 03.– 04.03.2023 kell 12–20, valimispäeval 05.03.2023 kell 9–20.

Kodus hääletamist korraldavad jaoskonnad nr 1, 4 ja 5.

Kodus hääletamine toimub siis, kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada hääletamisruumis. Kodus saab hääletada eelhääletamise päevadel 03.–4.03.2023 ning valimispäeval 05.03.2023. Kodus hääletamiseks tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus. Taotluse võib esitada ka telefoni teel 5373 6299. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust (näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).

Elektrooniline hääletamine algab 27. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni 4. märtsini kella 20-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletame meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on töökorras ning ID-kaardi ja koodide andmine teistele isikutele ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valima minnes võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument! Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba.

Jõgeva valla valimiskomisjoni kontaktid: 5373 6299, info@jogeva.ee.

Iga hääl loeb! Valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha.

 

 

Katre Kivi

Jõgeva valla valimiskomisjoni esimees