« Tagasi

Jäätmekäitlust puudutavad nõuanded eriolukorra ajaks

Era- ja äriklient

  • Kõiki kliente teenindatakse nagu kokku lepitud, kõik toimingud lepingute ja arvetega palume lahendada virtuaalselt või telefoni teel.
  • Ärikliendid: teenindame nii nagu kokku lepitud. Palume tagada objektidele ligipääs, et ekipaaži töötaja ei peaks kellegagi isiklikult suhtlema, vaid saaks ise konteineri ära vahetada.
  • Kui vähegi võimalik, tooge konteiner aia taha, et see oleks teenindavale ekipaažile kättesaadav ilma väravaid avamata, inimestega suhtlemata.
  • Täisnuusatud salvrätid visake segaolmejäätmete prügikasti! Vanapaberi ja papi konteinerisse neid visata ei tohi. Ei eriolukorra ajal ega ka mitte tavaolukorras!
  • Teeninduspunktide ja jäätmejaamade taasavamisest teavitame kodulehel.

Pakendijäätmete kogumine

  • Pakendikonteinereid teenindatakse jätkuvalt väljakujunenud regulaarsusega.
  • Haigestunud või haigusetunnustega inimestel palume oma pakendeid avalikesse pakendikonteineritesse mitte viia, vaid panna segaolmejäätmete konteinerisse. Põhjuseks vajadus kaitsta sortimisjaamade töötajaid võimaliku nakatumise eest.

LOE LÄHEMALT SIIT!